Informació grups, tutors i horaris

Els informem que el centre educatiu està realitzant els ajustos de gestió acadèmica necessaris per al pròxim curs escolar, per tant, les dades que apareixen en web família relacionades amb grups, tutors i horaris, no són els definitius.