BATXILLERAT VESPERTÍ D’ARTS : Grup de batxillerat artístic del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada.

Informació important per a totes aquelles persones interessades en sol·licitar en el procediment de sol·licitud d’admissió plaça per a cursar  1r de batxillerat de la modalitat d’arts en el nostre centre durant el curs 2021-2022.

Presteu especial atenció a la particularitat de l’anomenat BATXILLERAT VESPERTÍ: Grup de batxillerat de la modalitat d’Arts del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada.

El centre oferta tres grups de batxillerat d’Arts en el torn ordinari i un en el torn nocturn. Dels tres grups del torn ordinari de la modalitat de batxillerat d’Arts, dos són en horari diürn i un en horari de vesprada (batxillerat vespertí d’Arts). La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en un dels tres grups del batxillerat d’Arts del torn ordinari, obtenint plaça en el grup de batxillerat vespertí l’alumnat amb les puntuacions més baixes del total de les places vacants adjudicades.