GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT DE 1R ESO DE CENTRES ADSCRITS DE L’ IES LLUÍS VIVES 2021-2022 ESO

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat que cursarà primer de l’ESO precedent de centres adscrits durant el curs 2021-2022 a l’IES Lluís Vives.

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

1r ESO ALUMNES CENTRES ADSCRITS  28, 29 I 30 DE JUNY DE 2021

 

3. COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us donarà enllaç i contrasenya per poder realitzar la matrícula a través dels tutors/es. Per a accedir al formulari cliqueu aci:

Formulari cliqueu “aci”

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Video tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTANCIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Grandaria d’1 MB. Web per reduir pes https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

 1.  Còpia format PDF o fotografia de DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare o tutor/a legal)
 2.  Còpia format PDF o fotografia de SIP de l’alumne/a.
 3.  Còpia format o fotografia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres. (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4.  Còpia format PDF o fotografia del certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)
 5. Còpia format PDF o fotografia del certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).
 6. Còpia format PDF o fotografia  de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).
 7. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte ES95 2038 6527 24 6000000416 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Omplir el formulari
 8. Còpia del certificat de salut. Document sanitari gratuït a emplenar pel metge de capçalera. En cas de malatia omplir l’historial.
 9. Acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar certificat de l’empresa.
 10. Altres informacions:
   

  ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA

  En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
   

   

  EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ

  Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

  –  Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

  –  Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

  CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

   

  Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

   

  Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

   

  Una cordial salutació