Aneu a la barra d'eines

GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT D’ESO DE L’ IES LLUÍS VIVES 2021-2022 ESO

GUIA FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ONLINE (CURS 2021-2022)  

PER A L’ALUMNAT DE L’IES LLUÍS VIVES

 

ESO (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA)

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat que està cursant 1r, 2n i 3r d’ESO durant el curs 2020-2021 a l’IES Lluís Vives i desitge matricular-se en el centre el curs 2021-2022.

 

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

GRUPS DES DE FINS A ASSIGNACIÓ TELEFÒNICA
2n ESO  (Alumnes 1r ESO) 07/06/2021 08/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 08/06/2021
3r ESO  (Alumnes 2n ESO) 09/06/2021 10/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 10/06/2021
4t ESO  (Alumnes 3r ESO) 10/06/2021 11/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 11/06/2021

3)COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us donarà la contrasenya per poder realitzar la matrícula a través dels tutors/es. Per a accedir al formulari cliqueu ací:

2n ESO ( Alumnes 1r ESO)

3r ESO ( Alumnes 2n ESO)

4t ESO ( Alunmes 3r ESO)

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Vídeo tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTANCIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Web per a comprimir arxius: https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

 1.  Còpia format pdf o fotografia de DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal)
 2.  Còpia format pdf o fotografia de SIP de l’alumne/a.
 3.  Còpia format o fotografia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4.  Còpia format pdf o fotografia del justificant de pagament de l’assegurança escolar: 1,12 € (Tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO ). L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no ha de pagar l’assegurança escolar. S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA.És obligatori indicar les següents dades:
  • concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
  • destinatari del pagament: IES Lluís Vives
 5.  Còpia format pdf o fotografia del certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)
 6. Còpia format pdf o fotografia del certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).
 7. Còpia format pdf o fotografia  de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).
 8. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte ES732038 6172136000590140 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertànyer a l’AMPA). Cal omplir el següent “formulari”

Altres informacions:

 

 

ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA

En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
 

 

EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ

Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

–  Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–  Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

 

Una cordial salutació