Aneu a la barra d'eines

GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT DE BATXILLERAT DE L’ IES LLUÍS VIVES

GUIA FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ONLINE (CURS 2021-2022)  

PER A L’ALUMNAT DE L’IES LLUÍS VIVES

BATXILLERAT

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat que està cursant 1r de batxillerat  durant el curs 2020-2021 a l’IES Lluís Vives i desitge matricular-se en el centre el curs 2021-2022.

A l’alumnat que vaja a repetir segon de batxillerat se li donarà data per fer la matrícula després de l’avaluació extraordinària.

 

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

GRUPS DES DE FINS A ASSIGNACIÓ TELEFÓNICA
2n BATXILLER DIÜRN (alumnes de 1r batxiller) 01/06/2021 05/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 02/06/2021
2n BATXILLER VESPERTÍ/NOCTURN (alumnes de 1r batxiller) 03/06/2021 05/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 04/06/2021

3) COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us donarà enllaç i contrasenya per poder realitzar la matrícula a través dels tutors/es. Per a accedir al formulari cliqueu  aci:

” Batxillerat diürn “

“Batxillerat vesperti/nocturn”

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Vídeo tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTANCIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf preferentment o foto feta des del mòbil.

 1.  Còpia format pdf o fotografia de DNI o NIE i passaport per les dues cares de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal)
 2.  Còpia format pdf o fotografia de SIP de l’alumne/a.
 3.  Còpia format pdf o fotografia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres) (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4.  Còpia format pdf o fotografia del justificant de pagament de l’assegurança escolar: 1,12 € (Tot l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat ). S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA /CaixaBank. És obligatori indicar les següents dades:
  1. Concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
  2. destinatari del pagament: IES Lluís Vives.
 5. Còpia format pdf o fotografia de justificant de pagament de les taxes administratives: Model 046. Renovació targeta d’identitat. Ordinària 2,22 euros. Família nombrosa/general 1,11 euros. família nombrosa especial 0,00 euros. Accediu i empleneu el formulari del model 046. Una vegada emplenat haureu de clicar en la pestanya “acceptar” i descarregar-vos obligatòriament el formulari per a fer efectiu el pagament en l’entitat bancària o opcionalment efectuar el pagament online. Cliqueu “aci”.
 6. Còpia format pdf o fotografia del certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)
 7. Còpia format pdf o fotografia del certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).
 8. Còpia format pdf o fotografia  de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).
 9. Còpia format pdf o fotografia de l’Acreditació esportista d’èlit i d’alta rendiment (només alumnat esportista d’èlit menors de 18 anys que es matricula en batxillerat nocturn). Acreditació:
Esportistes d’alt nivell Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE
Esportistes d’èlit o personal tècnic, entrenador , arbitaral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el DOGV
Esportistes d’alta rendiment De fora de la comunitat valenciana Certificat del Consell Superior d’Esport durant el curs acadèmic
Dins de la Comunitat valenciana Certificat de la D.G. d’Esport durant el curs acadèmic

10. Còpia format pdf o fotografia contracte laboral ( només alumnat menor de 18 anys que treballa i es matrícula en batxillerat nocturn).

11. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte  ES732038 6172136000590140 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Cal omplir i adjuntar el següent “formulari”

 

5. ALTRES INFORMACIONS. A partir de setembre caldrà presentar la següent documentació si es donen els següents supòsits.

 ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

–   Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–   Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

 

Rebeu una salutació ben cordial.