CALENDARI FINAL DE CURS. INFORMACIÓ ALUMNES I FAMÍLIES

CALENDARI FINAL DE CURS. INFORMACIÓ ALUMNES I FAMÍLIES

 

 

ESO
DIA ACTIVITAT
14-15-16 de juny Avaluacions finals
18 de juny Publicació notes de 4rt a la webfamília
21 de juny Lliurament de notes per part dels tutors (en 4rt sols als alumnes del torn corresponent)
22 de juny Lliurament de notes al torn de 4rt corresponent
21-22-23 de juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions
22 de juny Lliurament d´orles 4t ESO i premis concursos
23 de juny FINAL DE CURS
25 de juny Exàmens  extraordinaris de pendents de cursos anteriors (consultar horari a la web)
28 de juny Avaluació extraordinària pendents i publicació de notes
28-29 juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions pendents
30 juny i 1 juliol Exàmens extraordinaris (consultar horari a la web)
2 de juliol Avaluació extraordinària
5 de juliol Lliurament de butlletins i atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària de 10:00 a 12:00 h.
6-7 juliol Atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària de 10:00 a 12:00 h.
9 juliol Recollida  dels llibres per al banc de llibres (consultar horari a la web)

 

 

 

1r BATXILLERAT
DÍA ACTIVITAT
14-15-16 de juny Avaluacions finals
18 de juny Publicació notes a webfamília
21 de juny Lliurament de butlletins de notes al torn corresponent
22 de juny Lliurament de butlletins de notes al torn corresponent
21-22-23  de juny Atenció a possibles revisions i reclamacions
23 de juny FINAL DE CURS
30 juny i 1 juliol Exàmens extraordinaris (consultar horari a la web)
2 de juliol Avaluació extraordinària
5 de juliol Lliurament de butlletins de notes convocatòria extraordinària.

Atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària.

Diürn de 10:00 a 12:00 / Vespertí i nocturn de 17:00 a 19:00h

6-7 de juliol Atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària.

Diürn de 10:00 a 12:00 / Vespertí i nocturn de 17:00 a 19:00h

 

 

 

2n BATXILLERAT
DIA ACTIVITAT
10 de juny Exàmens assignatures pendents de 1r batxillerat (consultar horari a la web)
11 de juny Avaluació de pendents i publicació de notes
14-15-16 juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions en horari d´atenció cap de departaments
15-16 de juny Exàmens extraordinaris (consultar horari a la web)
17 de juny Avaluació extraordinària
18 de juny  Nocturn i vespertí: Lliurament de butlletins extraordinària en despatx cap d´ estudis  ( de 17:00 a 19:30h. )
21 de juny Diürn: Lliurament de butlletins extraordinària
21-22-23 de juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions extraordinària

Diürn de 10:00 a 13:00h/ Vespertí i nocturn de 17:00 a 19:00h

6-7-8  juliol Extraordinària PAU