PLENA PRESENCIALITAT EN 2n D’ESO I 2n DE BATXILLERAT

Benvolgudes famílies,

Informem que gràcies a la dotació de professorat que ens ha assignat la Conselleria d’Educació i la col·laboració d’alguns professors que veuran incrementada la seua càrrega lectiva, a partir del dia 11 de gener tots els grups de segon d’ESO i segon de batxiller del nostre centre tindran classe presencial tots els dies.

Els dies 7 i 8 de gener es mantindran els torns semipresencials en estos nivells per tal de poder acabar de dur a terme els reajustos necessaris en les aules i informar personalment l’alumnat.

El dijous dia 7 efectuarem, amb la presència de representants de l’AMPA i de l’alumnat, el sorteig dels alumnes de segon de batxiller que conformaran els nous grups.

La direcció.