INFORMACIONS INICI DE CURS 2020-21

ESTIMADES FAMÍLIES. US INFORMEM QUE PER AL CURS 2020-21:

 • L’ALUMNAT DE PRIMER DE L’ESO VINDRÀ TOTS ELS DIES EL GRUP SENCER.

Hem fet més grups per a poder disminuir la ratio.

 • L’ALUMNAT DE LA RESTA DE GRUPS DE L’ESO I BATXILLERAT (VESPERTÍ, DIÜRN I NOCTURN) VINDRAN AL CENTRE EN DIES ALTERNS

Així queda reduïda la ratio d’alumnat per aula.

 

1ª SETMANA:

 • (la primera meitat del grup) à DILLUNS – DIMECRES – DIVENDRES
 • (la segona part del grup) à DIMARTS – DIJOUS

 

2ª SETMANA:

 • (la segona part del grup) à DILLUNS – DIMECRES – DIVENDRES
 • (la primera meitat del grup) à DIMARTS – DIJOUS

 

AQUESTA DISTRIBUCIÓ ES MANTINDRÀ PER A LA RESTA DE LES SETMANES

 • L’ALUMNAT HA DE MANTINDRE EN TOT MOMENT LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE PEL COVID-19, QUE ELS EXPLICAREM A LES REUNIONS D’INICI DE CURS (ús de mascaretes, neteja de mans, distància de seguretat al centre –tant amb els companys i professorat, com amb la resta del personal–…)

 

CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT:

IMPORTANT!!!!!!!! EL CALENDARI PLANIFICAT EN AQUESTA ENTRADA JA NO TÉ VIGÈNCIA!!!

EL NOU CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT MODIFICAT EL PODEU CONSULTAR EN L’ENTRADA “CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 2020-2021” PUBLICAT EN LA PÀGINA WEB DEL CENTRE  A DATA D’1 DE SETEMBRE DE 2020!!!

 

 • DILLUNS 7 DE SETEMBRE|ACOLLIDA ALUMNAT 1r ESO (NO TÉ VIGÈNCIA!!!)
 • Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.
 • Més tard, l’alumnat pujarà a la seua aula amb el seu tutor/a

 

 • DIMARTS 8 DE SETEMBRE|ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATXILLERAT (NO TÉ VIGÈNCIA!!!)

Matí: DIÜRN     Vesprada: VESPERTÍ I NOCTURN

 • Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.
 • Més tard, l’alumnat pujarà a la seua aula amb el seu tutor/a

 

 • DIMARTS 8 DE SETEMBRE|2n, 3r, 4tESO i 2n BATXILLERAT (NO TÉ VIGÈNCIA!!!)
 • L’alumnat de 2n,3r,4t ESO  i  2n de Batxillerat s’incorporarà

 amb el seu tutor/a  per rebre la informació necessària per iniciar el curs.

 

Tant la rebuda a la sala d’actes com a les aules es farà en torns que es detallaran els primers dies de setembre, així com l’horari

 

Podeu descarregar-vos el text en format pdf polsant “ací”.