LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D’ADMISSIÓ

Consulteu ací els llistats d’admesos en el nostre centre i admesos en altres centres:

a) alumnat admés en el nostre centre.

b) alumant admés en altres centres.

 

A) ALUMNAT ADMÉS EN EL NOSTRE CENTRE.

1BAT arts torn ordinari – diürn i vespertí – PEV

1BAT arts torn ordinari PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

1BAT humanitats i ciències socials  torn ordinari PIP

1BAT ciències torn ordinari PEV

1BAT ciències torn ordinari PIP

1BAT arts torn nocturn PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

2BAT arts torn ordinari PEV

2BAT arts torn ordinari PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PIP

 

B) ALUMNAT ADMÉS EN ALTRES CENTRES.

1ESO PEV

1ESO PIP

2ESO PEV

2ESO PIP

3ESO PEV

3ESO PIP

4ESO PEV

4ESO PIP

1BAT arts torn ordinari PEV

1BAT arts torn ordinari PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PIP

1BAT ciències torn ordinari PEV

1BAT ciències torn ordinari PIP

1BAT arts torn nocturn PEV

1BAT arts torn nocturn PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PEV

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

1BAT ciències torn nocturn PEV

1BAT ciències torn nocturn PIP

2BAT arts torn ordinari PEV

2BAT arts torn ordinari PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PIP

2BAT ciències torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PIP

2BAT arts torn nocturn PEV

2BAT arts torn nocturn PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PEV

2BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

2BAT ciències torn nocturn PEV

2BAT ciències torn nocturn PIP