INSTRUCCIONS, HORARIS, DISTRIBUCIÓ I ACCESOS PROVES PAU IES LLUÍS VIVES

Polseu “ací” per a consultar instruccions generals per a l’estudiantat.

Polseu “ací” per a consultar informacions sobre accesos a les aules i distribució de l’estudiantat per a la realització del primer exàmen – història d’Espanya – .

Polseu “ací”per a consultar els horaris dels exàmens.