NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D’ATENCIÓ ESO I 1r BAT

ATENCIÓ ALUMNES DE 1 r BATXILLERAT i ESO : NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D´ATENCIÓ

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 DE JUNY (3ª AVALUACIÓ) I EL 18 DE JUNY (FINAL)

-ELS DIES 18, 19 I 22 VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS.

-ELS EXAMENS EXTRAORDINARIS DE 4rt SÓN ELS DIES 29 I 30 DE JUNY I ELS DE 1r BATXILLERAT EL 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL (ES PUBLICARÀ EL CALENDARI EN AQUESTA WEB)

*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”

ATENCIÓN ALUMNOS DE 1º  BACHILLERATO Y ESO NOTAS FINAL DE CURSO Y HORARIOS DE ATENCIÓN.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 (3º EVALUACIÓN) Y EL 18 DE JUNIO (FINAL) (*)

-LOS DÍAS 18, 19 y 22, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES. 

– LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE 4ª SE CELEBRAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO Y LOS DE 1º DE BACHILLERATO EL 30 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO. (SE PUBLICARÀ EL CALENDARIO EN ESTA WEB)

Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podéis consultar el documento pdf redactado en castellano clicando “aquí”