PROVES HOMOLOGADES DEL NIVELL A2 DE LES LLENGÜES FRANCESA I ANGLESA. LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:
-Tenir 16 anys complits l’any natural en què es realitza la prova.
-Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària, Batxillerat o de Formació Professional en el centre docent de la Comunitat Valenciana en el nostre cas IES Leopoldo Querol.

CALENDARI

MATRÍCULA:del 22 al 26 d’abril de 2024
Llistat provisional d’admesos.29 d’abril
Reclamacions29 i 30 d’abril
Llistat definitiu2 de maig
HORARI DE LES PROVES:
Prova homologada d’anglès8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
Prova homologada de francès9 de maig de 2024, a les 11.00 hores.

Més informació a la pàgina de la Conselleria d’Educació
https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades