PROVES HOMOLOGADES PER L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGÜES FRANCESA I ANGLESA.

MATRÍCULA:
del 27 de febrer al 03 de març de 2023:

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:
-Tenir 16 anys complits l’any natural en què es realitza la prova.
-Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària, Batxillerat o de Formació Professional en el centre docent de la Comunitat Valenciana en el nostre cas IES Leopoldo Querol.

Més informació a la pàgina de la Conselleria d’Educació
https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades

HORARI DE LES PROVES:

  • Prova homologada d’anglès: 21 de març de 2023, a les 11.00 hores.
  • Prova homologada de francès: 22 de març de 2023, a les 11.00 hores.

    Es publicarà un llistat amb l’alumnat admès i l’horari de les proves especificat.