Convocatòria oficial per a la presentació dels projectes finals – 2n de grau superior de Manteniment Electrònic

Publiquem a continuació la convocatòria oficial per a la presentació dels projectes finals del curs de 2n de grau superior de Manteniment Electrònic.
La data límit de presentació dels projectes serà el dijous 10 de juny de 2021 (inclòs).
S’hauran de lliurar dues còpies impreses del projecte en secretaria de centre educatiu.
La defensa dels projectes tindrà lloc el dia 18 de Juny de 2021, a partir de les 16 hores. L’ordre de defensa es publicarà l’11 de juny de 2021.
Es recorda que els continguts mínims de el projecte s’han d’adequar als indicats en el document pdf adjunt “Contingut Projecte 2020-21”

DOCUMENT