Matrícula FP

- Alumnes que desitgen matricular-se en 1r curs: Han de realitzar el PROCÉS D'ADMISSIÓ. 

Una vegada publicades les llistes definitives d'admesos, han de recollir el sobre en Secretaria per a formalitzar la matrícula:

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Comerç

Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil Semipresencial

Vacants CFGM Atenció a persones en situació de dependència en Règim Semipresencial

VACANTES EN EL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL

Les vacants resultants en l'I.E.S. L'Eliana del procés d'admissió del Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència en règim semipresencial s'adjudicarán per ordre de recepción de les sol·licituds fins al 24 d'octubre.

Qualsevol persona interessada, que reúna els requisits académicos d'admisión, deberá acudir al centre i realitzar la corresponent sol·licitud, recollir un sobre de matrícula i demanar cita prèvia per a, posteriorment, entregar el sobre de matrícula degudament emplenat.

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL

NUEVO CICLO DE FORMACION PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

 

L'Institut de L'Eliana incorpora a la seua oferta educativa del pròxim curs 2020/2021 el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència en la modalitat semipresencial.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport habilitarà un assistent telemàtic per als sol·licituds d'admissió extraordinària de setembre per a aquest nou cicle en la següent adreça:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

És podrà consultar online el resultat de l'adjudicació, en la plataforma telemàtica establida en l'adreça web esmentada amb el número de sol·licitud d'ÍTACA, el NIA i la data de naixement de l'alumne. Els dues primeres dades els rebrà la persona sol·licitant en el correu electrònic que indique en la seua sol·licitud.

En el següent enllaç pots consultar el calendari d'admissió extraordinària i matrícula:

Calendari d'admissió extraordinària i matrícula

Tota la informació està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021:

Pàgina Web d'admissió 2020/2021 per a cursar FP

ADJUDICACIÓ PLACES VACANTS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

ADJUDICACIÓN PLAZAS VACANTES EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

S'informa que dijous que ve 17 de setembre a les 10,10 h. se celebraran els actes públics d'adjudicació de les places vacants existents en els Cicles de Formació de Grau Mitjà "Atenció a Persones en Situació de Dependència" i de Grau Superior "Educació Infantil".

Podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d'admissió i, per tant, estiguen en les llistes d'espera.

Dijous, 17 de setembre de 2020, a les 10,10 hores

ACTES D'ADJUDICACIÓ DE VACANTS EN CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de "Atenció a Persones en Situació de Dependència"

Cicle Formatiu de Grau Superior de "Educació Infantil"

Lloc: I.E.S. L'Eliana, enfront de Consergeria

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA D’ESO I BATXILLERAT EN L’I.E.S. L’Eliana

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE ESO Y BACHILLERATO: ALUMNADO QUE ACCEDE POR EL PROCESO DE ADMISIÓN

Els terminis de formalització de matrícula en l'I.E.S. L'Eliana de l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió serà els dies 30 i 31 de juliol. Per a això, caldrà, prèviament, demanar un sobre de matrícula en la Consergeria del centre i demanar cita prèvia per al lliurament posterior en Secretaria.

La petició de cita prèvia es realitzarà a partir del dia 27 de juliol a través del telèfon de l'institut: 96 271 83 65.

IMPORTANT! ELS IMPRESOS ES PRESENTARÁN EN SECRETARÍA DEGUDAMENT EMPLENATS EN LLETRA MAYÚSCULA I SIGNATS, ATESOS ELS TERMINIS SEÑALATS I AL COSTAT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN CADA CAS SEGONS LES INSTRUCCIONS INCLOSES EN ELS IMPRESOS DE MATRÍCULA.

LLISTES DEFINITIVES D’ADMISSIÓ D’FP BÀSICA

LISTAS DEFINITIVAS DE ADMISIÓN A FP BÁSICA

Les llistes definitives d'admissió a FP BÀSICA estan publicades en els taulers d'anuncis del centre.

A més, es recorda que s'habilitarà, dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat» un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

RESUMEN DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN

Per a accedir al calendari d'admissió prem en el següent enllaç:

Calendari d'admissió

Per a accedir a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021 prem en el següent enllaç:

Web Admissió FP

Per a accedir a la Web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de Telematrícula prem en el següent enllaç:

Telematrícula

 

Matrícula

Informació MATRÍCULA ESO i BATXILLERAT curs 2021-2022

IMPORTANT

Encara que les dates del procediment de matrícula són diferents segons el nivell en el qual us aneu a matricular, tots heu d'emplenar el Formulari de Matrícula, ja que necessitem les dades per a organitzar el curs 2021-2022. Si no empleneu el formulari, no podem garantir que se us assigne la modalitat (Aplicades, Acadèmiques, etc.) i optativa que trieu.

En principi, tots heu d'emplenar el formulari suposant que passareu de curs. Aquells alumnes/as que, després dels exàmens extraordinaris repetisquen curs, haureu de tornar a emplenar el formulari amb les dades acadèmiques del curs en el qual repetireu.

Veure vídeo explicatiu

Optatives 1r ESO         Optatives 2n ESO        Optatives 3r ESO     Optatives 4t ESO

Recordeu que el nombre d'expediente i el NIA apareixen a l'etiqueta de el sobre que us hem lliurat. En cas de dubtes a l'emplenar el formulari, podeu dirigir-vos a:

matricula@iesleliana.net

Alumnes matriculats durant el curs 2020-2021 en el nostre centre que es matricularan en 2n ESO, 3ºESO, 4ºESO o 2n Batxillerat per al curs 2021-2022

Heu d'emplenar el formulari de matrícula abans del 18 de Maig, imprimir el pdf que genera el formulari i ficar-lo en el sobre de matrícula juntament amb la resta de documentació. El sobre de matrícula s'entregarà en secretaria en les dates que indiquem per a cada grup.

Alumnes matriculats durant el curs 2020-2021 en el nostre centre que es matricularan en 4ºESO i que es matricularan en 1r Batxillerat per al curs 2021-2022

Heu d'emplenar el formulari abans del 23 de Maig, però abans de formalitzar la matrícula, heu de fer el Procés d'Admissió a través d'una pàgina web que habilitarà la Conselleria. Les dates del procés d'admissió són:

- Publicació de vacants: 2 juny
- Presentació de sol·licituds del procés d'admissió (EN LÍNIA pàgina web de conselleria) del 3 al 14 de juny.
- Llistes provisionals: 14 juliol
- Llestes definitives: 23 juliol
- Formalització de la matrícula: del 26 al 29 de juliol.

Si sou admesos teneis que vindre al centre a recollir el sobre de matrícula i se us dirà el dia (entre el 26 i el 29 de Juliol) que heu de vindre a matricular-vos. En aquest sobre, a més de la documentació que se us demane, haureu d'introduir el pdf que us haurà generat el formulari de matrícula que heu d'emplenar abans del 23 de maig.

Alumnes matriculats en 6é PRIMÀRIA en els centres adscrits i que es volen matricular en 1r ESO en el curs 2021-2022

Heu d'omplir el formulari abans del 23 de maig. Pròximament el coordinador de l'ESO informarà en els vostres col·legis del procés de matriculació.

 Informació Procés d'Admisió

Alumnes que no han estat matriculats en el nostre centre durant el curs 2020-21

Heu de fer el procés d'admissió a través de la web de Conselleria, i si sou admesos, arreplegar el sobre de matrícula en el centre. En eixe moment se us explicaran els passos per a formalitzar la matrícula.

 Informació Procés d'Admisió

LLISTES PROVISIONALS D’ADMISSIÓ D’ESO I BATXILLERAT I RECLAMACIONS A les LLISTES

LISTAS PROVISIONALES DE ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO

Les llistes provisionals d'admissió a ESO i Batxillerat estan publicades en els taulers d'anuncis del centre.

A més, es recorda que l'es habilitarà, dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat» un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO

La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

Per a la formulació d'aquestes reclamacions s'haurà d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la «clau d'admissió».