Capgirem l’ESO

Enguany, la sessió anual de Capgirem l'ESO es realitzarà on line a través d'Instagram i Facebook el dia 4 de juny, a les 18:00. Com que la Conselleria d'Educació implantarà, per al pròxim curs, l'organització per àmbits en 1r ESO, hem pensat de dedicar totes les intervencions a les oportunitats i problemes que implica treballar dins d'aquesta organització.

La idea és que dos o tres ponents exposen els seus punts de vista i el públic intervinga a través d'un xat, de manera que hi haja un diàleg entre ponents i públics.

Anirem concretant el programa a través del web de capgirem i de les xarxes https://sites.google.com/view/capgirem/inici .
De moment, hem penjat en https://www.youtube.com/channel/UCLDGRO3g50YQG5mpKs2J3Xg
una col·lecció de vídeos on s'exposen diversos punts de vista respecte a l'organització en àmbits. De moment, n'hi ha deu, però el nombre s'incrementa cada dia.
Un abraç.

Obert termini de matrícula per a ESO i Batxillerat per al curs 2020-21

 OBERT TERMINI DE MATRÍCULA ESO I BATXILLERAT CURS 2020-21

Aquest curs, el procés de matrícula es realitzarà on line mitjançant uns formularis que rebreu per web famílies.

ALUMNAT DEL CENTRE
El termini serà del dia 16 al 22 de Maig

(No cal signatura digital)

Per a la documentació posterior que siga necessari presentar, us informarem més endavant del procediment a seguir.

PROCÉS D’ADMISSIÓ (JUNY)

(Cal signatura digital)

Per l’alumnat de: 1r ESO, 1r de Batxillerat,
i de nova incorporació al centre,

Per a l’alumnat de FPB i cicles mitjà i superior ja matriculat en el centre el curs 19-20; el procés de matriculació serà automàtic.

Consultes: dudas@iesleliana.net

Llegiu mésObert termini de matrícula per a ESO i Batxillerat per al curs 2020-21

Directrius curs 2019-20

Estimades famílies:

Us fem arribar, ara que ja són definitives, les novetats que afecten el present curs escolar i al pròxim.

La següent legislació és la que estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

  • Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril
  • Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

Les qualificacions finals del present curs s'obtindran de la següent manera:

suma

DIRECTRIUS COMUNES A l'ALUMNAT DE TOTS ELS CURSOS:

Es podrà promocionar de curs amb matèries no superades, però això no significa que estiguen aprovades. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

Es podrà repetir  curs, quan es donen les circumstàncies que marca la legislació vigent. Aquestes decisions seran preses pels equips docents de manera col·legiada en tots els nivells.

L'alumnat que tinga suspesa alguna de les anteriors avaluacions, o les dues, dedicarà aquest tercer trimestre a consolidar i repassar aqueixos continguts, i podran aprovar-se si s'aconsegueix els criteris que cada matèria establisca per a això, seguint les directrius del professorat.

La tercera avaluació té un caràcter diferent i servirà per a  millorar però  no  per a   empitjorar els resultats obtinguts en les dues primeres avaluacions. Valorarà l'ACTITUD , ESFORÇ i TREBALL de l'alumnat durant l'ensenyament no presencial. Us adjuntem el model de rúbrica amb el qual anem a valorar l'actitud, el treball i l'esforç dels vostres fills i filles durant este període. También des de la seua tutoria rebran tota la informació al respecte.

Rubrica

És important insistir en aquests aspectes perquè, previsiblement el curs pròxim, part de l'horari lectiu de les vostres filles i fills continuarà sent no presencial, per la qual cosa és fonamental que, tant des de les famílies com des de l'IES fem tot el possible per potenciar la seua autonomia, la seua capacitat d'organització del treball tant presencial com online i el manteniment dels hàbits d'estudi, perquè puguen continuar de   la millor manera la seua trajectòria escolar.

1r, 2n i 3r ESO

No tindran aquest curs avaluació extraordinària. Les avaluacions suspeses fins ara es poden superar en aquest tercer trimestre si s'aconsegueixen els criteris que cada matèria establisca per a la seua recuperació. Cal seguir les indicacions del professorat.

Es podrà promocionar de curs amb assignatures avaluades negativament.

Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

També és possible la repetició de curs en determinats casos, tal com marca la legislació.

Totes aquestes decisions seran preses, de manera col·legiada, pels equips docents de cada grup en l'avaluació final.

4t ESO

Serà possible titular amb matèries no superades.

Després de l'avaluació final, els equips docents decidiran de manera col·legiada, l'alumnat que titula o que hauria de presentar-se a l'avaluació extraordinària.

Aquesta avaluació extraordinària té caràcter  voluntari  per a  el  alumnat  i no podrà empitjorar els resultats de l'avaluació final, però sí millorar-los.

Convé insistir, especialment en 4t ESO, en la importància de millorar la nota final mitjançant la tercera avaluació i l'avaluació extraordinària, especialment en el cas dels qui tinguen pensat matricular-se en cicles formatius, atés que hi ha llistes d'espera i es decideix l'admissió per la nota en molts casos.

 

1r Batxiller

Es podrà promocionar de curs amb matèries  no superades.

Es manté l'avaluació extraordinària, que serà voluntària per a l'alumnat.

Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí millorar-los.

Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç  per a superar aquestes matèries.

És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació contribueixen a millorar  la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les implicacions que té en la progressió dels seus estudis.

2n Batxiller

Serà possible titular amb matèries no superades.

Es manté l'avaluació extraordinàriaque serà obligatòria per a l'alumnat amb matèries no superades.

Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí millorar-los.

L'alumnat que no titule, podrà optar per matricular-se el curs pròxim només de les matèries no superades o repetir el curs complet.

És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació contribueixen a millorar  la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les implicacions que té en la progressió dels seus estudis.

SoundCool

Desde el departamento de Música del IES L’Eliana pretendemos implementar el uso de las TICs como mediadores didácticos con el fin de ofrecer al alumnado un entorno diferente y cercano a sus motivaciones e intereses en todos los procesos de la educación musical (lenguaje musical, audición, creatividad, etc.).

Para el curso próximo el IES será uno de los centros de referencia en la implantación del sistema Soundcool. Se trata de un software totalmente gratuito capaz de conectar entre sí diferentes módulos que pueden ser controlados desde cualquier smartphone y/o tableta a través de una aplicación (disponible tanto en Android como en iOS), la cual permite conectar, a través de un router wifi, los controladores y el ordenador principal en que se ejecutan dichos módulos (host).

De esta forma, a través de los dispositivos presentes en la vida diaria de los jóvenes y un ordenador conectado al sistema de difusión del sonido, es posible gestionar un “Ensemble”, produciendo y controlando sonido e imágenes en tiempo real a través de los principales métodos de manipulación electrónica utilizados hoy en día.

Se trata pues de un sistema para hacer música de forma colaborativa, lo cual supone un avance importante en el uso de dispositivos personales de forma colectiva, que contempla además la posibilidad de establecer vías de colaboración tanto con los centros de primaria de la localidad como con la escuela de música de la misma.

Profesor coordinador del proyecto: José Vicente Gimeno (Departamento de Música)