Aneu a la barra d'eines

Matrícula FP

- Alumnes que desitgen matricular-se en 1r curs: Han de realitzar el PROCÉS D'ADMISSIÓ. 

Una vegada publicades les llistes definitives d'admesos, han de recollir el sobre en Secretaria per a formalitzar la matrícula:

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Comerç

Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil Semipresencial

Admissió

Procés d'Admissió curse 2021-2022

Què és el procés d'admissió?

El procediment de matricula consta de dues fases diferenciades:

1r) El procés d'admissió o preinscripció, del qual informem en aquesta mateixa pàgina.

2n) Formalització de la matrícula en el centre desitjat en cas d'haver sigut admés, del qual s'informa en Matrícula.

Qui SÍ QUE han de participar en el procés d'admissió per a estudiar en l'I.E.S. L'Eliana?

Hauran de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que no provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana.

- L'alumnat que desitge accedir a 2n, 3r i 4t ESO provinent d'altres centres diferents de l'IES L'Eliana.

- L'alumnat que vulga accedir a alguna modalitat de 1r Batxillerat, amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Així com els alumnes que vulguen accedir a 2n de Batxillerat i que no hagen sigut alumnes de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2020-2021.

- L'alumnat que vulga accedir al primer curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior, també amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Així com els alumnes que vulguen accedir al 2n curs d'aquests mateixos ensenyaments i que no hagen sigut alumnes de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2020-2021.

Qui NO han de participar en el procés d'admissió?

No han de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana, sempre que formalitze la matrícula dins dels terminis legals establits.

- L'alumnat que desitge continuar els seus estudis en 2n, 3r i 4t ESO, així com els repetidors (inclòs l'alumnat de 1r d'ESO), i ja siguen alumnes de l'IES L'Eliana en el curs 2020-2021.

- L'alumnat que vulga accedir a 2n de Batxillerat i que haja sigut alumne de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2020-2021.

- L'alumnat que vulga accedir al 2n curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior i que haja sigut alumne de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2020-2021

Com es participa en el procés d'admissió?

La sol·licitud del procés d'admissió és telemàtica i es realitza a través de la següent pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Telematrícula: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Enllaços a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Admissió de l'alumnat curse 2021-2022:

http://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Admissió del Formació Professional curs 2021-2022:

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Telematrícula curse 2021-2022:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Preguntes freqüents curs 2021-2022:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/preguntas-frecuentes/

Llistats provisionals Ajudes Transport 2020-2021

LISTADOS PROVISIONALES DE PERSONAS SOLICITANTES DE AYUDAS INDIVIDUALES DE TRANSPORTE PARA EL CURSO 2020-2021

El llistat provisionals de persones sol·licitants d'ajudes individuals de transport per al curs 2020-2021 s'han publicat en el tauler d'anuncis del centre perquè puga ser consultat per totes les persones interessades.

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D'UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D'ANUNCIS CORRESPONENT, PER A la PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN EL CAS QUE CONSIDEREN ERRÒNIA LA CONDICIÓ OBTINGUDA.

Vacants CFGM Atenció a persones en situació de dependència en Règim Semipresencial

VACANTES EN EL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL

Les vacants resultants en l'I.E.S. L'Eliana del procés d'admissió del Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència en règim semipresencial s'adjudicarán per ordre de recepción de les sol·licituds fins al 24 d'octubre.

Qualsevol persona interessada, que reúna els requisits académicos d'admisión, deberá acudir al centre i realitzar la corresponent sol·licitud, recollir un sobre de matrícula i demanar cita prèvia per a, posteriorment, entregar el sobre de matrícula degudament emplenat.

Reunió d’acolliment alumnat CFGM Dependència en Règim Semipresencial

REUNIÓ D'ACOLLIMENT A l'ALUMNAT SEMIPRESENCIAL DEL CFGM D'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

El dimecres 21 d'octubre a les 17.00 tindrà lloc la reunió d'acolliment a l'alumnat del CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Per a unir-te a la reunió has d'entrar en el següent enllaç
https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?mtid=m76e6cfd927e3f08a165273130b7c4981

Número de reunió: 121 400 8071

Contrasenya: xpTJJWBb364

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL

NUEVO CICLO DE FORMACION PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

 

L'Institut de L'Eliana incorpora a la seua oferta educativa del pròxim curs 2020/2021 el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència en la modalitat semipresencial.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport habilitarà un assistent telemàtic per als sol·licituds d'admissió extraordinària de setembre per a aquest nou cicle en la següent adreça:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

És podrà consultar online el resultat de l'adjudicació, en la plataforma telemàtica establida en l'adreça web esmentada amb el número de sol·licitud d'ÍTACA, el NIA i la data de naixement de l'alumne. Els dues primeres dades els rebrà la persona sol·licitant en el correu electrònic que indique en la seua sol·licitud.

En el següent enllaç pots consultar el calendari d'admissió extraordinària i matrícula:

Calendari d'admissió extraordinària i matrícula

Tota la informació està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021:

Pàgina Web d'admissió 2020/2021 per a cursar FP