Cita prèvia

citaprevia_br2

Avís

Per a sol·licitar qualsevol certificat que faça referència a ensenyaments de Batxillerat,  Cicles Formatius (Grau Mitjà i Grau Superior) i antiga FP, és necessari pagar una taxa a través del

model 046