CONVOCATÒRIA DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES MITJÀ I SUPERIOR ANY 2024

Al següent enllaç podeu revisar la normativa relativa a la realització de proves d’accés a cicle mitjà i superior, vigent per al curs 23/24.

Normativa proves accés 23/24

Si voleu presentar-vos a les proves d’accés per a CFGM o CFGS, heu de fer la inscripció des de hui dia 20 del març fins al 28.
GRAU MITJÀ: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909
GRAU SUPERIOR: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

2324_Calendari-Proves-Acces_WEB