EXPEDICIÓ TÍTOL DE BATXILLERAT I MATRICULA PAU

És imprescindible sol·licitar el títol de batxillerat per poder fer la matrícula a les PAU. TERMINI 20/05, 21/05 i 22/05.

EXPEDICIÓ DE TÍTOL DE BATXILLERAT.

  1. PAGAMENT OBLIGATORI DE LES TAXES D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL.
  2. IMPRÉS COMPLIMENTAT DE LA SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL. Enllaç a imprés
  3. FOTOCOPIA DEL DNI/NIE DEL SOL·LICITANT.
  4. En cas de bonificació o exempció de pagament, portar la DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA QUE HO ACREDITE.

RESUMINT, PER A LA MATRÍCULA DE LES PAU HAS DE PORTAR A LA SECRETARIA: JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LES TAXES D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL, IMPRÈS D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL, FOTOCÒPIA DNI/NIE I DOCUMENT JUSTIFICANT DE BONIFICACIÓ SI ESCAU.

MATRÍCULA DE LES PAU.

És imprescindible que tingues un correu electrònic personal i un número de telèfon mòbil. És necessari per a consultar i descarregar notes, reclamacions, etc…

  1. PAGAMENT DE LES TAXES. Enllaç a tràmit. Enllaç a tutorial. Pots pagar en el banc o en línia. Has de portar al centre el JUSTIFICANT DE PAGAMENT.
  2. FOTOCOPIA DEL DNI/NIE DEL SOL·LICITANT.
  3. En cas de bonificació o exempció de pagament, portar la DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA QUE HO ACREDITE.
  4. IMPRÈS amb la teua tria per a la prova. Enllaç imprès.

RESUMINT, PER A LA MATRÍCULA DE LES PAU HAS DE PORTAR A LA SECRETARIA: JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LES TAXES, IMPRÈS DE SELECCIÓ DE MATÈRIES PER L’EXAMEN, FOTOCÒPIA DNI/NIE I DOCUMENT JUSTIFICANT DE BONIFICACIÓ SI ESCAU.