El nostre centre oferta els següents ensenyaments:

  • Educació Secundaria Obligatoria
  • Batxillerat de Ciències
  • Batxillerat d’Humanitats / Ciències Socials
  • Cicles Formatius:
    • FPB Servicis Administratius
    • CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència
    • CFGS Educació Infantil