Salut

Malalties cròniques.

Informació per a les famílies relativa a l'alumnat amb algun tipus de malaltia crònica. És molt important informar de qualsevol malaltia crònica que tinga el nostre fill/a. Hi ha un protocol al respecte per transmetre la informació al centre durant el procés de matrícula o, en cas que sobrevinga, al llarg del curs.

Resolució d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/05/pdf/2016_6828.pdf

pexels-photo-267582

Annexos per a presentar al centre, en cas de malaltia crònica (punxa per descarregar):

Annex V: Sol·licitud a la persona responsable de la direcció de centre per subministrar medicació en horari escolar.
Annex VI: Prescripció mèdica per a l'administració de medicaments o una altra atenció en horari escolar.
Annex VII: Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal.