INICIE CURS 22/23

AVÍS IMPORTANT:

Les dades actuals de l’aplicació Web Família/Ítaca no estan actualitzats. S’aniran posant al dia al llarg del mes de de setembre. Per tant no tindran validesa fins a l’actualització de les dades referents a aquest nou curs escolar.

CALENDARI RECEPCIÓ DE L’ALUMNAT

El dia de recepció, l’alumnat haurà de portar una motxilla per a guardar els llibres de la xarxa llibres, un quadern i un bolígraf per a prendre anotacions.

Divendres 9 de setembreEs publicarà, al costat de Consergeria, el llistat de grups i aula on es realitzarà la recepció.
Dilluns 12 de setembreRecepció tutor/a. 9.00 → 1ºESO. 10.00 → 2ºESO i 1r,2n FPBásica.

Marts 13 de s eptiembre
Recepció tutor/a. 10.00 → 3r,4t ESO i 1r, 2n Batxillerat. 11.00 → FPGM (TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS ) FPGS (G.de VENDES/E.COMERCIALS i MÀRQUETING I PUBLICITAT). 17.00 FPGM (SIST.MICROINFORMÀTICS I XARXES) i FPGS (DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA)
Miércoles 14 de septiembreINICI DE LES CLASSES ORDINÀRIES segons horari general, que s’entregarà a l’alumnat el dia de la recepció.