L’IES LA MOLA EN EL CENEAM

L’IES  La Mola ha participat en el VII Simposi d’EsenRED celebrat en Valsain, en el Centre Nacional d’Educació Ambiental, del 4 al 6 de juliol, per a explicar com treballa el centre l’educació ambiental des dels  projectes de l’OBRIM .

La Xarxa de Centres Sostenibles de la Comunitat Valenciana juntament amb altres centres del país s’han reunit per a exposar i compartir  les seues experiències educatives.

A més es tracta d’establir una xarxa de xarxes d’educació ambiental, una trobada de persones que creuen que una altra manera de relacionar-nos amb la Naturalesa és possible.