NOU CFG SUPERIOR DAM

Conselleria ha informat sobre la incorporació, a l’oferta educativa de l’IES LA MOLA, d’un Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) per al pròxim curs escolar 2022-2023

L’experts en DAM s’especialitzen en aplicacions Informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis, així com en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil. És un dels cicles formatius més demandats actualment per les empreses.

El cicle formatiu ve a sumar-se a l’actual oferta educativa del nostre centre que, en la família d’Informàtica i Comunicacions, ja imparteix el Grau Mitjà de Sistemes Multiplataforma i xarxes (SMR).

TRÍPTIC