Avís Banc de llibres

Si li faltara per retornar algun llibre d’aquest curs, el podrà fer el dijous 8 o divendres 9 de Juliol en horari de 9 a 12 h. En cas de no entregar-ho s’exclouria del banc de llibres per al pròxim curs escolar.

Els llibres per al curs escolar 2021-22 els entregarà el tutor el 1r dia de classe.  Se li entregarà aquell alumnat que haja retornat tots els llibres del present curs escolar.