Matrícula Extraordinària de les PAU i Sol·licitud de títol

El període de matrícula de les PAU són els dies 28, 29 de Juny.

El rebut l’haurà de generar cada alumne/a a través de la web:

http://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/pagarrecibo/recibo

S’haurà d’indicar en Concepte del rebut: Proves d’aptitud per a l’accés a la Universitat. D’aquest ingrés l’alumne/a haurà de conservar 2 resguards i haurà d’entregar un d’ells en la Secretaria del centre.

A més, es realitzarà la sol·licitud de títol per a tot l’alumnat que haja finalitzat els seus estudis de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior. Per a realitzar el pagament  de les taxes a través del model 046 accedir a la següent adreça:

http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=titulos,

S’enviaran els següents 4 fitxers emplenats i la fotocòpia del DNI al correu electrònic de la Secretaria del centre:

03006761.secret@gva.es

– Sol·licitud matrícula proves d’accés a la universitat (pdf / doc)

– Justificant pague taxes PAU

– Sol·licitud de títol a expedir per la Generalitat (pdf)

– Justificant pague taxes de títol.

 

Afegim informació:

Preus taxes

Horaris PAU 2021