Aneu a la barra d'eines

REVISTA “EL FARDATXO”

Ací estem, a punt d’acabar el curs, per a presentar-vos la nostra revista i deixar constància de l’ocorregut en aquests mesos.

Donem un repàs a les activitats complementàries desenvolupades ací, com Halloween, Nadal, Insti-dates per Sant Valentí o activitats solidàries. A més, Ràdio Mola ens ha animat amb la música dels canvis de classe o la difusió de missatges relacionats amb diferents campanyes.

Als projectes Portfolio i Erasmus+, al treball realitzat per les nostres dues auxiliars de conversa, Emma i Emily, a el  record als alumnes i alumnes que es graduaran, siguen de secundària, de batxillerat o de cicles formatius.

Al professorat que no ens acompanyarà el pròxim curs, i estarà en altres centres començant camins nous. Com Vicente, company de fatigues i amic per sempre. Als companys i companyes s’han jubilat aquest curs després de molts anys de dedicació al seu treball i al centre. Felicitem a Lola i Andrés amb els nostres desitjos de què gaudisquen de la seua vida lluny de les nostres aules. Esment a part mereix la nostra Carmen, la persona que més anys ha dedicat al centre, sempre amable i afectuosa.

No ens oblidem de la importància de les famílies en el seu aspecte més grupal, que es manifesta a través de l’AMPA i la seua col·laboració en molts aspectes de la vida del centre, entre ells, en l’edició d’aquesta revista.
Feliç estiu a tots!