MATRÍCULA CURS 20/21. 1R ESO

PROCEDIMENT DE MATRICULA. 1R ESO. CURS 2020/2021

Atenent a les instruccions de Conselleria d’Educació i les normes de seguretat establertes per COVID19, el procediment de matricula per al curs 2020/2021 per a els cursos assenyalats sera el següent:

  • ADMISSIÓ:

Si l’alumne prové d’un dels centres adscrits a l’institut (CEIP Sant Jaume o CP Mare de Deu de la Salut) no requereix procés d’admissió, segons el que s’estableix en el punt tercer de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, i en l’article 3.1 de l’Ordre 7/2016.

  • MATRICULA:

La matrícula a l’institut La creueta té dues fases: pre-matricula i matricula.

FASE 1. PRE-MATRICULA o SELECCIÓ D’OPTATIVES.

La realitza l’alumne mitjançant la pàgina web de l’institut.

FASE 2. MATRICULA:

Per a formalitzar la matrícula, necessitarà el sobre de matrícula. Aquest s’entregarà a les famílies a la reunió del 23 i 25 de juny. En cas de no poder vindre a la reunió, demane a algú conegut que li arreplegue el sobre o vinga a per ell al centre.

El sobre l’entregará al centre el 15 i 16 de juliol amb cita previa.

Per a demanar cita prèvia, cal telefonar al centre o enviar un correu electrònic a 03014137@gva.es, a partir de l’1 de juliol, indicant el nom complert de l’alumne.

El dia assenyalat cal que vinga al centre amb el sobre de matricula. Administració li donarà el formulari de matricula (és el que va emplenar a la pre-matricula) per a que’l confirme.