MATRICULA 1r CICLES

PROCEDIMENT DE MATRICULA

1R CICLES

Una volta resolt el procés d’admissió, s’obri la matricula, si aquesta no es realitza en el període indicat… es perd la plaça.

CALENDARI DE MATRICULA
  • 1/09/20. 1º TEAS – 1º FORESTALS.
  • 2 i 3/09/20. 1r TECAF.
En cas de no poder vindre en aquests dies, per favor, contacte amb nosaltres via mail… 03014137@gva.es

Sobre de matricula: disponible a la consergeria del centre des del 30 de juliol.

  • En cas de no poder vindre pel sobre, pot consultar tota la documentació que necessita aci.

Formularis de matricula: es donen al sobre, en cas de no poder vindre per ell, pot descarregar-ho a:

Imprès de webfamilia: disponble al sobre de matricula, però pot descarregar-ho aci.