INSTAL·LACIONS

L’institut La Creueta complirà al 2020, 25 anys com a centre d’Educació Secundària. L’institut presenta dos edificis, un principal i un gimnàs. L’edifici principal són dues naus comunicades en un cos central. A l’Oest de l’edifici central es troba el gimnàs separat per aquest per una pista poliesportiva. A més, comptem amb un hivernacle i hort, situats a l’Est de l’edifici central.

Els nostres espais específics són:

Aules específiques: 

Aules de tecnología

Aules d’informàtica

Aula de música

Hivernacle

Hort

Gimnàs

Espais comuns:

Sala d’actes

Biblioteca

Cantina

PATIS

Pista poliesportiva

Pati de les oliveres