PLA D’ESTUDIS 1er ESO

Assignatures en 1r curs de l’ESO

hores setmanals

 

 • Biologia i Geologia – 3h
 • Geografia i Història – 3h
 • Educació Física – 2h
 • Anglès – 4h
 • Castellano: Lengua y Literatura  – 3h
 • Valencià: Llengua i Literatura 3h
 • Matemàtiques – 4h
 • Música – 2h
 • Tecnologia- 2h
 • Religió/Valors ètics – 1h
 • Tutoria- 1h
 • Lliure configuració  2h , a triar UNA entre:
  • Taller de reforç: matemàtiques
  • Tallar de reforç: llengua castellana o valencià.
  • Informàtica
  • Francès
  • Educació Plàstica
  • Cultura Clàssica
  • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

 

Hores setmanals: 30h