UA. PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS AMB LÍMIT MÀXIM D’ALUMNES A LA C.V.

En el present curs acadèmic CAP alumnat HAURÀ de PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ EN PAPER hauran de fer-ho, dins dels terminis establits a aquest efecte, directament mitjançant la web:

http://innova.gva.es/es/web/universidad/preinscripcion

https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/

ÉS A DIR, ELS CENTRES (INSTITUTS I COL·LEGIS) ADSCRITS A LA UNIVERSITAT D’ALACANT NO ARREPLEGARAN SOL·LICITUDS.

Disposen de la informació completa sobre les instruccions, terminis i procediment en el següent

enllaç: http://sa.ua.es/va/preinscripcion/instruccions-generals.html