EXÀMENS EXTRAORDINÀRIS

Calendari d’exàmens extraordinaris de cicles formatius.

Calendari d’exàmens extraordinaris de 4t ESO i 1r de Batxillerat.

Demanem el màxim respecte a les normes d’higiene específiques per a la realització dels exàmens.

Tota la informació al Classroom de secretaria.

-o-

Calendario de examenes extraordinarios de ciclos formativos.

Calendario de examenes extraordinarios de 4º ESO y 1º Bachillerato.

Pedimos el máximo respecto a las normas de higiene específicas para la realización de los examenes.

Toda la información en el Classroom de secretaria.