LLIURAMENT NOTES 2019/2020

LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES INDIVIDUALITZATS. CURS 2019/2020

Lliurament: Les notes d’aquest trimestre i les finals s’entregaran via WEB Familia.

Data: Estaran disponibles la vesprada de la jornada d’avaluació.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 2n BAT 1º BAT

CICLES

FPB

18/06 17/06 16/06 15 /06 15 /06 16/06 15 /06

Avaluacions: a diferencia d’altres anys, en aquest tindran la qualificació de la 3ª Avaluació que reflectirà el treball realitzat per l’alumne al llarg del període de docència no presencial. L'avaluació final del curs 2019/2020 es conformarà amb els resultats de la primera i segona avaluació, i, en el seu cas, amb la millora de la tercera avaluació.

Instruments i procediments de qualificacions aplicats: cada matèria va realitzar l’adaptació a les noves circumstàncies atenent a les directrius de la Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual s'estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer

trimestre del curs 2019-2020 {…}.

Aquestes modificacions estan esposades al públic a la pàgina web de l’institut.

Revisió de qualificacions: es poden demanar revisions via webfamilia al professor corresponent.

Reclamació de qualificacions. El termini per a la presentació de la reclamació serà de tres dies hàbils a computar des de l'endemà a la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació.

Per al curs 2019-2020. Les sol·licituds de reclamacions s’enviaran per correu electrònic a 03014137@gva.es.

ATENCIÓ, no s’atendran sol·licituds fora de termini o sense el document de sol·licitud oficial.

MODEL DE SOL·LICITUD