ACTAIO. OCUPABILITAT I CERCA D’OCUPACIÓ.

En Actaio, comença un programa de sessions Webinar per tractar temes d’ocupabilitat i cerca d’ocupació.

Pensem que pot ser d’interés per a famílies i alumnat la sessió de demà, ja que es tractaran les ocupacions més demanades al nostre territori i la Formació Professional amb més ocupabilitat i amb tendència de futur, impartit per, Vicent Donat, President de Coeval, Natxo Gómez, President de FEDAC i Hector Torrente, President d’IBIAE, i on podran participar i preguntar qualsevol dubte.

-O-

En Actaio, empieza un programa de sesiones Webinar para tratar temas de empleabilidad y busca de ocupación.

Pensamos que puede ser de interés tanto para vuestro profesorado como para familias y alumnado la sesión de mañana, puesto que se tratarán las ocupaciones más pedidas en nuestro territorio y la Formación Profesional con más empleabilidad y con tendencia de futuro, impartido por, Vicent Donat, Presidente de Coeval, Natxo Gómez, Presidente de FEDAC y Hector Torrente, Presidente de IBIAE, y donde podrán participar y preguntar cualquier duda.