Avaluació, promoció i titulació… dubtes freqüents.

Davant les modificacions a l’avaluació, promoció i titulació degudes a la Pandèmia per COVID19, us hem preparat un document tractant de respondre als dubtes més freqüents en aquesta àrea.

-o-

Ante las modificaciones en la evaluación, promoción y titulación debidas a la Pandemia por COVID19, les hemos preparado un documento tratando de responder las dudas más frecuentes en esta area.