Ràdio

El projecte del Taller ràdio en l’I.E.S. La Canal de Navarrés va iniciar la seua marxa al començament del present curs escolar 2018-19 com a part del projecte “Patis divertits”, durant els segons patis de la jornada diària escolar. Un grup d’alumnes de 3r d’ESO van agafar les regnes per a iniciar aquest projecte, començant amb el programa d’entrevistes, “20 minuts amb…”

ALGUNS OBJECTIUS:

  • Utilitzar la ràdio de l’Institut com un mitjà de comunicació escolar on es potencie l’escolta, el diàleg i el treball en equip.
  • Integrar la ràdio de l’Institut en la tasca docent com un recurs pedagògic dins i fora de l’aula.
  • Potenciar la col·laboració entre alumnes i docents.

El Taller de Ràdio és eminentment pràctic i compta amb l’equip humà (alumnat) i tècnic (taula de mescles, auriculars, micròfons, etc.) necessaris per a la seua realització. Tots els assistents reben materials didàctics i formatius sobre els continguts del taller.

La formació teoricopràctica sobre comunicació radiofònica tracta temes com: el dret a comunicar i els drets humans, descripció d’una emissora de ràdio, locució, elaboració de guions, musicalitzar programes, realització d’entrevistes, taules redones, monogràfics, dramatitzats, taula de mescles i operació de control de so.