Sostenibilitat: Hort Escolar i Eficiència Energètica

En el Centre s’estan organitzant dos projectes transversals:

S’estan formant els equips motors per a desenvolupar-los, en primera instància entre el professorat, per a després incloure mares/pares, alumnat i PAS.

S’adjunta una descripció de cadascun d’ells.

Tots aquells que estigueu interessats (professorat, alumnat o progenitors) contacteu amb Pedro R. Podadera (Secretari).

PROJECTE HORT ESCOLAR

VEIG L’AIRE QUE RESPIRE