RENÚNCIA A CONVOCATÒRIES EN FP

Termini: Mínim un mes natural anterior a l’avaluació final.

En cas que el/la sol·licitant siga menor d’edat, la sol·licitud també ha d’estar signada per mare/pare/tutor/a i incloure número del document d’identitat.

Procés:

1) Emplena el document de sol·licitud de renúncia:

ENLLAÇ Al DOCUMENT

NO OBLIDES DESCARREGAR I GUARDAR EL DOCUMENT EN EL TEU ORDINADOR, TAULETA, MÒBIL

2. Envia a 46012963.secretaria@edu.gva.es el document de renúncia i tots aquells que consideres necessaris per a validar la teua renúncia. En ‘Assumpte’ escriu: RENUNCIA+Nom i Cognoms (Exemple: RENÚNCIA Juan López López)

3. CONTESTAREM al més prompte possible dient si tot està correcte o si has d’esmenar algun error.