INSTRUCCIONS ADMINISTRATIVES FI DE CURS PER A L’ALUMNAT QUE TITULA

ALUMNAT QUE APROVA EN AVALUACIÓ ORDINÀRIA

ALUMNAT QUE APROVA EN AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

________________________________________________________________________________________________________________________________

L’alumnat de 4° E.S.O. o de F.P. Bàsica que titula,no és necessari que realitze cap tràmit. Els seus títols i certificats es realitzaran d’ofici.

Els certificats s’entregaran en el moment en el qual s’entreguen els butlletins de notes de l’avaluació final.

Els Historials Acadèmics de la E.S.O. s’arreplegaran en secretaria a partir de l’inici del pròxim curs: a l’alumnat que continue en el nostre centre es posarà un avís a la seua aula perquè passe a retirar el seu Historial. A l’alumnat que estudie en altres centres se li enviarà un correu electrònic per a avisar-li que ja pot passar per l’Historial.

Quan rebem els títols (aproximadament, any o any i mig), igualment, s’enviarà un correu electrònic a tod@s l@s interesad@s per a notificar-los que ja poden retirar-los de la nostra secretaria.