Management Team

Director: David Benavent

Vicedirectora: Neus Blasco

Secretaria: Paula Donat

Cap d’estudis diurn: Maria Bas

Cap d’estudis Cicles Formatius: Aitana Miró

Vicesecretari: Sergi Martí