Admissió Cicles Formatus 2023-24

Admissió a cicles formatius 23-24

Per accedir a un cicle formatiu, l’interessat ha de participar en el procés d’ADMISSIÓ, que consisteix en realitzar la preinscripció telemàtica, i en l’entrega de documentació en el centre triat en primera opció. Finalitzat aquest procés, i una vegada admés en les llistes definitives, l’interessat haurà  de formalitzar la MATRÍCULA.

Procés d’admissió:https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/


Calendari:https://ceice.gva.es/documents/161863064/369794780/Resumen_Calendario23VAL.pdf/3d093293-8cdf-7e7e-2935-660770a26cb4?t=1680170635002

Oferta formativa IES Josep Segrelles Curs 23-24: