Proves A2

Llista d’admesos Francés

A2_frances

Llista d’admesos d’Anglés

A2_Angles

Proves Homologades de Llengües 2023


Proves Homologades d’Obtenció del Títol de Nivell Bàsic de Llengües: Anglés i Francés

CALENDARI  PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES (A2) ANGLÉS / FRANCÉS

CALENDARI – IES SEGRELLES  2023
Sol·licitud de participació en la prova en el centre docent corresponentDel 21 al 27 de febrer
Publicació de les llistes provisionals d’admesos1 de març
Esmena de sol·licituds  Fins al 8 de març  
Publicació de les llistes definitives Publicació de l’estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses, criteris d’avaluació, materials necessaris, data i hora.
Realització de la prova homologadaAnglés: 21 de març a les 11:00. Francés: 22 de març a les 11:00.
Publicació de qualificacions  4 de maig

  INSCRIPCIÓ

Heu de recollir a Consergeria la Sol·licitud  de Matrícula en les Proves A2 i retornar-la emplenada a Secretaria.