Proves A2

Proves Homologades de Llengües 2022

Horari de les proves d’anglès i de francés

A2-Febrer-2022-Angles-Horari

A2-Febrer-2022-Frances-Horari

Publiquem els enllaços a la guia de la persona candidata i als models d’examen.

Guia de la persona Candidata
https://eoi.gva.es/documents/162689009/174697016/Guia+PH+2021_22_CAS_1.pdf/40640e19-8e81-448c-94f0-105f70fe7887
Models d’examen

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades


Proves Homologades d’Obtenció del Títol de Nivell Bàsic de Llengües: Anglés i Francés

Llistat d’admesos

LLISTAT-ADMESOS-A2

CALENDARI  PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES (A2) ANGLÉS / FRANCÉS

CALENDARI – IES SEGRELLES  2021
El centre realitza la prova de forma individual
Sol·licitud de participació en la prova en el centre docent corresponentDel 13 al 20 de desembre
Publicació de les llistes provisionals d’admesos22 de desembre
Esmena de sol·licitudsFins al 20 de gener
Publicació de les llistes definitives Publicació de l’estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses, criteris d’avaluació, materials necessaris, data i hora.25 de gener
Realització de la prova homologadaAnglés: 9 de febrer Francés: 14 de febrer
Publicació de qualificacions   24 de febrer
Expedició de certificats a partir del2 de març

  INSCRIPCIÓ

Heu de recollir a Consergeria la Sol·licitud  de Matrícula en les Proves A2 o descarregar-la des del següent enllaç i retornar-la emplenada a Secretaria dins del termini establert (límit el 20 de desembre).

En tornar de vacances de Nadal, se’n publicarà informació més detallada als taulers del Centre.