Admisió Alumnat

CURSO 2022/2023

El procés d'ADMISSIÓ el realitzaran les famílies per a alumnes no matriculats en el centre i que vulguen obtindre plaça (*).

La sol.licitud es realitza de només de manera telemàtica en la següent web:

 https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Els terminis són:

  • ESO i Batxillerat : 26 de maig al 3 de juny(**)
  • FPB: 19 de maig al 29 de major(**)

(**)Revisa si has d'entregar en paper en el centre el requisit acadèmic.

 Si vosté aconsegueix una plaça en el nostre centre haurà de realitzar el tràmit de matrícula en els terminis assenyalats. Aquesta informació la trobarà en la secció Matrícula de la nostra Web.

 SÍ QUE HA DE PARTICIPAR en el procés d'admissió:

  • Alumnat no matriculat que vulga obtindre plaça en el nostre centre.
  • (*) Alumnat que vulga cursar 1r de batxillerat en el centre (inclòs el nostre alumnat de 4t ESO).
  • Tot l'alumnat que vulga obtindre plaça en 1r Formació Professional Bàsica (inclòs el nostre alumnat).