Devolució del depòsit dels armariets

L’horari de devolució es:

  • Dilluns i dimecres de 12:00h a 14:00h al despatx de Vicedirecció.

Heu de portar:

  • Cadenat.
  • Document original de préstec de l’armariet.
  • Fotocopia del DNI del familiar titular del contracte de l’armariet signat i amb autorització per a arreplegar els diners.

Heu de buidar l’armariet previament.

El curs 22-23 es tornaran a utilitzar els armariets, no retorneu el cadenat si la aneu a utilitzar.