SOL.LICITUD DE CANVI DE GRUP O CANVI D’ASSIGNATURA OPTATIVA CURS 22-23

Com ja heu vist anunciat per l’institut, enguany obrim un termini per a què pugau demanar un canvi de grup o canvi d’assignatura optativa.

Volem aclarir que:

  • La confecció de l’alumnat en els grups la fa la Direcció del centre atenent a diferents criteris: modalitats triades, mateix percentatge de xics i xiques, recomanacions dels equips docents dels curs anterior, distribució equilibrada de l’alumnat repetidor, … entre altres qüestions.
  • L’assignació de l’assignatura optativa ha tingut en compte, principalment, la nota mitjana de l’alumnat al curs 21-22

El procediment per a demanar un canvi de grup o canvi d’assignatura optativa és;

  1. Enviar un correu electrònic al compte 46012999.info@edu.gva.es. Els correus rebuts en altres direccions del centre no seran atesos.
  2. En l’assumpte del correu indicar: CANVI GRUP/OPTATIVA + Grup actual i nom i cognoms de l’alumne/a
  3. En el cos del missatge haureu d’explicar el motiu pel qual sol.liciteu el canvi.

El termini de recepció de sol.licituds és fins al dimecres a les 15:00 hores. Tot correu que arribe passat el termini no s’atendrà.