Admissió Universitat

Atenció alumnat de 2n de batxillerat que vol anar a la Universitat el curs 24-25. S'han publicat els terminis i el procediment d'accés a la universitat:

L'alumnat emplenarà la seua sol·licitud de preinscripció per a l'admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025, a través de l'assistent telemàtic  www.preinscripcion.gva.es

1. Tot l'alumnat presentarà la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en convocatòria única: des de 17 de juny de 2024 fins al 5 de juliol de 2024 a les 14.00 hores, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiantat que s'haja presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o juliol de 2024, estudiantat de cursos anteriors, estudiantat que dispose de titulació universitària, o estudiantat de cicles formatius.

2. Els resultats del procés de preinscripció al curs universitari 2024-2025 es faran públics el dia 12 de juliol a partir de les 14.00 hores.

L'estudiantat podrà presentar una reclamació sobre el seu resultat del procés de preinscripció durant els dies 15, 16 i 17 de juliol. El termini finalitza a les 14.00 hores del dia 17 de juliol.

Els resultats definitius d'estes reclamacions seran públics el dia 19 de juliol de 2024. Este procés de reclamació es tramitarà a través del mateix assistent telemàtic en el qual va realitzar la seua preinscripció i esgotarà la via administrativa.

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la presidenta de la Comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2024-2025. [2024/5059]

https://dogv.gva.es/datos/2024/06/03/pdf/2024_5059.pdf