Inscripció a proves A2. Curs 2022/2023

CALENDARI

1.- SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ: 01 Al 14 Febrer.

2.-PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS: 15 I 16 Febrer.

3.- TERMINI SUBSANACIÓ DE SOL·LICITUDS: 17 Al 03 Març.
4.- PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES: 06 de Març.

5.- DATES REALITZACIÓ PROVES:

  • ANGLÉS: 21/03/2023.
  • FRANCÉS: 29/03/2023.

CARTELL INFORMATIU

0. CARTELL INFORMATIU 2022-2023

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

model_inscripcio_proves_A2-cast

Descarregar